Договір публічної оферти

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

 «2» жовтня  2023 року

Цей Договір, в якому одна сторона ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Єніна Олена Миколаївна, яка діє на підставі виписки з ЄДРПОУ, є платником єдиного податку ІІ групи, (надалі — Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі — Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо — Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг (згідно ст. 633 Цивільного кодексу України) на нижчевикладених умовах:

 

ТЕРМІНИ

«Публічна оферта» — пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних та юридичних осіб, укласти даний Договір на визначених умовах.

«Замовник» — фізична або юридична особа, яка здійснила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної у цьому Договорі.

«Замовлення» — належно оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, що адресується Виконавцю.

«Акцепт» — надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

«Електронна адреса Виконавця»[email protected], [email protected], [email protected].

«Погодження» — будь-які документи/повідомлення (в тому числі передані електронною поштою на електронну адресу Виконавця та/або за допомогою соціальних мереж та месенджерiв: Facebook, InstagramTelegram, Viber, Skype, Онлайн-чатi на сайтi друкарнi: https://newmedia.ua), що містять формулювання, що дозволяє однозначно визначити волю Замовника щодо підтвердження ним Замовлення.

«Сайт» чи «Інтернет-сайт» — веб-сайти в мережі Інтернет, за адресами https://newmedia.ua та https://shop.newmedia.ua, якi є офіційними джерелами інформування Замовників про Виконавця та послуги, що ним надаються.

«Послуги» — набір послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором та зазначені на сайті Виконавця.

«Сторони» — Замовник та Виконавець.

 

1. УМОВИ АКЦЕПТУ
1.1. Акцепт здійснюється шляхом:

 • Реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та оформленні Замовлення Послуг Виконавця на веб-сайтах Виконавця https://newmedia.ua , https://shop.newmedia.ua;
 • Направлення Замовником листа з Замовленням на електроннi адреси Виконавця: [email protected][email protected][email protected] з послідуючим його Погодженням відповідно до умов Договору;
 • Направлення Замовником повідомлення з Замовленням в соціальних мережах Instagram https://www.instagram.com/newmedia.ua та Facebook https://www.facebook.com/NewMediaOdessa з послідуючим його Погодженням відповідно до умов Договору;
 • Направлення Замовником повідомлення з Замовленням в Viber, Telegram, Skype за номерами вказаними у розділі 14 та в Онлайн-чатi на сайтi друкарнi newmedia.ua з послідуючим його Погодженням відповідно до умов Договору;
 • Оплати грошових коштів готівкою або шляхом переказу на банківський рахунок Виконавця в якості оплати/передоплати/часткової оплати Послуг, та на відповідних сторінках оплати Замовлення на Веб-сайтi Виконавця.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Даний Договір є публічним договором оферти, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, та Замовником, з іншої сторони, з моменту Акцепту останнім усіх без винятку умов та положень даного Договору без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

2.2. В порядку та на умовах цього Договору Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується надати Послуги у відповідності з їх описом у Замовленні та на умовах викладених у цьому Договорі. В свою чергу, Замовник бере на себе зобов’язання здійснити оплату і прийняти вказані Послуги згідно умов даного Договору.

2.3. Послуги надаються на підставі цього Договору. Дією, що свідчить про згоду дотримуватись умов цього Договору є Акцепт Замовником умов даного Договору. Договір вважається укладеним з моменту отримання Виконавцем Акцепту.

2.4. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.

3.2. Номенклатура, специфікація, вартість, строк, порядок оплати Послуг, строк надання Послуг визначається Сторонами при оформленні Замовлення.

3.3. Місцем надання Послуг вважається місцезнаходження Виконавця (Україна, м.Одеса).

 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Для оформлення Замовлення Замовник може вибрати будь-який варіант зв’язку з Виконавцем та погодити умови Замовлення:

 • зв’язатися з Виконавцем за номерами телефону, вказаними в розділі контактів Сайту або в п.14 Договору;
 • направити листа з Замовленням на електроннi адреси Виконавця, вказаними в розділі контактів Сайту або в п.14 Договору;
 • направити повідомлення в соціальних мережах або месенджерах Instagram, Facebook, Viber, Telegram, Skype;
 • направити повідомлення в Онлайн-чат на сайтi друкарнi: newmedia.ua;
 • оформлити замовлення на сайті: https://shop.newmedia.ua та завантажити на цей сайт свiй макет для друку.

Замовлення вважається оформленим з моменту остаточного Погодження всіх умов Замовлення між Замовником та Виконавцем. Остаточним погодження усів умов вважається затверджений макет у відповідності до п.4.3. Договора.

4.2. Сторони можуть погодити прийняття Замовлення після затвердження Замовником макету.

4.3.Виконавець має право не приступати до виготовлення Замовлення, якщо макет або технічні умови, надані Замовником разом із Замовленням, не відповідають вимогам та технічним умовам, розміщеним на сайті за наступним посиланням: https://newmedia.ua/poleznaya-informatsiya/trebovaniya-k-maketam.

4.4. Виконавець зобов’язується розпочати виготовлення Замовлення за цим Договором у день отримання Замовлення від Замовника, але лише після остаточного погодження умов, вартості, термінів, додаткових вимог та порядку оплати відповідно до Замовлення. Якщо додаткові вимоги, у тому числі щодо якості, не оформлені Замовником відповідно до умов цього Договору, Виконавець надає послуги такої якості, яка зазвичай потрібна для ідентичної продукції.

4.5. Приймаючи цю оферту, Замовник погоджується на обробку Виконавцем персональних даних, наданих про себе при оформленні Замовлення. Замовник також погоджується з тим, що метою обробки персональних даних є інформаційне забезпечення внутрішньої господарської діяльності Виконавця (зокрема дані будуть використовуватися для забезпечення ефективної роботи Інтернет-сайту, проведення рекламних кампаній, електронних розсилок).

4.6. Послуги надані належним чином на підставі Акцепту пропозиції є індивідуальним замовленням, не підлягають поверненню та оплачуються Замовником у повному обсязі.

 

5.ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та надається за запитом Замовника.

5.2. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України — гривні.

5.3. Оплата Послуг здійснюється:

5.3.1. Готівкою при отриманні продукції;

5.3.2. За безготівковим розрахунком в касі відділення будь-якого банку протягом 1-го (одного) банківського дня з моменту виставлення рахунку або з розрахункового рахунку Замовника, при цьому моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

 

6. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ

6.1. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник може з’ясувати у Виконавця за телефонами, вказаним в п.14 Договору, або за допомогою iнших засобiв зв’язку вказаних в п.1 Договору.

6.2. Виконавець повідомляє Замовника про готовність Послуг, посилаючи повiдомлення на електронну адресу Замовника, або дзвонячи за телефоном, який вказан в Замовленнi.

6.3. Факт отримання належної якості Послуг Замовником, який є фізичною особою, підтверджується оплатою Послуг виконавця у повному обсязі.

6.4. Факт отримання Послуг Замовником, який є юридичною особою, підтверджується Видатковою накладною (далі — Накладна), яка підписується обома Сторонами.

6.5. Замовник при виявленні недоліків наданої Виконавцем послуги має право за своїм вибором вимагати:

 • безоплатного усунення недоліків наданої послуги;
 • зменшення ціни наданої послуги;
 • відмови від виконання договору про надання послуги.

6.6.Замовник не має права відмовитися від Замовлення (або його частини) належної якості, він має сплатити Послуги у повному обсязі.

6.7. Після отримання обґрунтованої претензії щодо наданих неякісних послуг з вини Виконавця, Виконавець здійснює заходи відповідно до п.6.5. Договору в обумовлений Сторонами строк.

6.8. Якщо Замовник не заявив жодних претензій пiд час оплати послуг та підписання видаткової накладної, послуги вважаються наданими належним чином без недоліків та дефектів.

 

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Замовник має право:

7.1.1. Вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;

7.1.2. Одержувати від Виконавця всю необхідну інформацію про послуги, що надаються;

7.1.3. У процесі виконання Договору, вносити зміни в уже узгоджений макет і/або технічні параметри Замовлення, за погодженням з Виконавцем.

7.2. Замовник зобов’язаний:

7.2.1. Своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору, але не пізніше 5-ти рабочих днів з моменту повідомлення згідно п.6.2.;

7.2.2. При виготовленні макета (замовленні макета у третіх осіб), дотримуватися всіх технічних вимог до макетів, викладених на Сайті Виконавця: https://newmedia.ua/poleznaya-informatsiya/trebovaniya-k-maketam;

7.2.3. Ознайомитись з інформацією про Послуги, якi розміщенi на Сайтах: newmedia.ua та https://shop.newmedia.ua.

7.3.Виконавець має право:

7.3.1. Залучати до виконання Замовлення третіх осіб без попереднього узгодження з Замовником, при цьому Виконавець несе повну відповідальність перед Замовником за якість та термін виконання Послуг;

7.3.2. Вимагати додаткової оплати своїх послуг у разі зміни Замовником параметрів свого Замовлення, а також при необхідності вносити правки в макет;

7.3.3. У разі несвоєчасного надання Замовником макету (за його наявності) Замовник може збільшити термін надання Послуги, повідомивши Замовника про це письмово;

7.3.4. Відмовитись від надання послуг, у разі невідповідності наданого макету технічним вимогам, зазначеним на Сайті: https://newmedia.ua/poleznaya-informatsiya/trebovaniya-k-maketam;

7.3.5. В односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору.

7.4. Виконавець зобов’язаний:

7.4.1. Виконувати умови даного Договору належним чином;

7.4.2. Надати Замовнику Послуги належної якості;

7.4.3. Інформувати Замовника про свої Послуги та умови їх надання;

7.4.4. Повідомити Замовника про готовність Замовлення та у разі погодження Сторонами доставити його на адресу Замовника.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

8.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного в Україні законодавства.

8.3. Виконавець несе відповідальність за дії своїх співробітників як за свої власні, якщо переписка аба розмова з Замовником ведеться за допомогою засобів зв’язку, зазначених в п. 1.1. Договору. За наслідки переписки за допомогою інших телефонів, мессенджерів та електронних адрес Виконавець відповідальності не несе та зобов’язань не має.

8.4. Виконавець не несе відповідальності за зміст продукції яку від виготовляє на замовлення, у т.ч. за достовірність відомостей, неправомірне і/або несумлінне використання в макетах Замовника об’єктів інтелектуальної власності, що належать Замовникові і/або третім особам. Виконавець не несе відповідальність  за порушення порядку розміщення та розповсюдження продукції рекламного характеру згідно діючого законодавства.

 

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені даним Договором, якщо вона виникла внаслідок форс-мажорних обставин.

9.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

9.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 6-х (шести) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором. В такому разі жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

 

10. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

10.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

10.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це другої Сторони, крім випадків передбачених умовами договору.

10.3.Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно дає згоду на збирання та обробку власних персональних даних у таких цілях: його дані будуть використовуватися для надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронна пошта, мобільні оператори) повідомлень рекламного та інформаційного характеру. Якщо Замовник не бажає отримувати такі повідомлення від Виконавця, він має право написати Виконавцю заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіслати її на його електронну адресу.

 

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору.

11.2. Всі зміни до цього Договору затверджуються Виконавцем. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця в розділі Блог: https://newmedia.ua/poleznaya-informatsiya/blog.

11.3. Всі зміни до даного Договору набувають чинності не раніше ніж на наступний день з моменту їх публікації на Сайті Виконавця.

11.4. Замовники вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті Виконавця.

11.5. Внесені зміни до Договору, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Замовників.

11.6. При здійсненні замовлення Послуг, що надаються Виконавцем, Замовник дає згоду на розміщення фотографій готової продукції, яка є результатом виконання цих Послуг на сайті або у презентаціях Виконавця. У разі незгоди з вищевикладеним, Замовник зобов’язаний письмово повідомити Виконавця про це шляхом надсилання йому листа на електронну адресу, зазначену у п.1.5 Договору.

11.7. Всі майнові авторські права на всі макети, концепції, дизайн і т.д. та будь-які інші матеріали, створені згідно з цим Договором, спочатку належать Виконавцю та передаються Замовнику лише після того, як він повністю сплатить Послуги Виконавця.

 

12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

12.1. Цей Договір набирає чинності з моменту Акцепту пропозиції та діє протягом трьох місяців з моменту його укладення. Закінчення строку дії цього Договору не впливає на обов’язок Замовника сплатити у повному обсязі надані Виконавцем Послуги.

12.2. Якщо жодна зі Сторін не заявить про розірвання даного Договору за 10 днів до закінчення строку його дії, то Договір вважається продовженим на наступний термін.

 

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Цей договір регулюється чинним законодавством України.

13.2. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору недійсним, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

13.3. Після Акцепту умов Публічної оферти даного Договору всі попередні Договори про надання послуг укладені з Виконавцем раніше, втрачають силу.

 

14. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Єніна Олена Миколаївна
Код одержувача: 3217419762
Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN: UA483052990000026009044902953
Назва банку: АТ КБ «ПриватБанк»
Адреса: Україна, м.Одеса, вул.Чернишевського, б.74
Платник єдиного податку, 2 група

Контакти:

+380487347772, +380487347773, +380487347774
+380675221903, +380675221904+380675221905
+380678347770+380487347770+380487006777

[email protected]
[email protected]
[email protected] 

 

 

Cookies

Коли ви використовуєте цей сайт, ви погоджуєтесь з нашою Політикою конфіденційності та Умовами користування сайтом. Погодитися