УМОВИ КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ

Увага! У випадку незгоди з будь-яким із положень «Умов користування сайтом», будь ласка, закрийте сайт https://newmedia.ua (надалі — Сайт) у своєму браузері. Відновлення відвідування (роботи) з сайтом можливе лише у випадку добровільного, повного та безумовного прийняття «Умов користування сайтом», а у передбачених випадках — оферти.

Продовження роботи з сайтом (продовження перебування на сайті, реєстрація, заповнення форм і заяв, перегляд, перехід на інші сторінки в межах сайту, замовлення, придбання, оплата товару, комунікація засобами електронної пошти або телефонного зв’язку з посиланням на сайт чи будь-яка інша активність, що може свідчити про подальше користування сайтом) свідчить про добровільне, повне та безумовне прийняття зазначених нижче «Умов користування сайтом», а у передбачених випадках — оферти.

  1. Загальна інформація.

1.1. Адміністратором сайту є ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Артющенко Вiктор Іванович, який діє на підставі виписки з ЄДРПОУ та є платником єдиного податку на ІІ групі, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, надалі з першого по сьомий розділ цих «Умов користування сайтом» — Оператор.

1.2.  Відомості про Оператора:

          ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Артющенко Вiктор Іванович

          м. Одеса, вул Сонячна, буд.7/9, кв.62,

          код за ДРФО 2843410912

1.3.  Служба обробляє інформацію про користувачів та їхню поведінку наступним чином:

1.3.1. Через інформацію, добровільно надану шляхом заповнення спеціальної форми, заяви в паперовому вигляді та/або на Сайті.

1.3.2.  Через інформацію, добровільно надану голосовою комунікацією з використанням засобів телефонного зв’язку.

1.3.3.  Через cookies-файли, збережені в пристроях користувача (так звані cookies).

1.4. Під поняттям «Оператор», зазначеному в п.1.1., також розуміється працівник ФОП Артющенко, третя особа або працівник такої третьої особи, які діють від імені та/або представляють в межах професійних, договірних, трудових, посадових обов’язків (відносин) ФОП Артющенко та/або надають йому послуги/виконують роботу щодо електронної та/або голосової комунікації з особою, обробки запитів та/або інформації, наданої особою.

  1. Політика захисту персональних даних.

2.1.   Оператором запроваджено політику захисту персональних даних суб’єктів персональних даних.

2.1.1.  Усі терміни та поняття в межах політики захисту персональних даних Оператора вживаються в розумінні, представленому в Законі України «Про захист персональних даних».

2.1.2. Погоджуючись на обробку персональних даних, суб’єкт персональних даних дає Оператору добровільну та однозначну згоду на обробку своїх персональних даних (прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти) згідно з Законом України «Про захист персональних даних». У тому числі він дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам, а також надання інформації на запит третіх осіб без додаткової згоди та без обов’язкової умови повідомлення про це суб’єкта персональних даних. Крім того, суб’єкт персональних даних погоджується на здійснення обробки його персональних даних протягом терміну, що необхідний для досягнення цілей цієї згоди, з метою та в межах оформлення замовлення на друк або дизайн, доставки готової поліграфічної продукції, надання консультацій та/або сервісу, відносин у сфері бухгалтерського обліку, зокрема податкових, договірних, адміністративно-правових, цивільно-правових відносин за умови дотримання при цьому вимог законодавства щодо захисту персональних даних. Також суб’єкт персональних даних дає згоду на відправлення cookies-файлів, розуміючи наслідки відправлення таких файлів та погоджуючись з ними, і заявляє про відсутність застережень щодо обробки персональних даних. Надаючи вищезазначену згоду, суб’єкт персональних даних визнає, що його права є зрозумілими та прийнятними.

2.1.3. У зв’язку з тим, що зареєструвавшись на сайті https://newmedia.ua або скориставшись засобами телефонного зв’язку, суб’єкт персональних даних дає добровільну та однозначну згоду на обробку його персональних даних та подальше їх включення до бази персональних даних «Клієнти», власником якої є фізична особа-підприємець Артющенко Віктор Іванович, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Оператор сповіщає суб’єкта персональних даних про його права:

2.1.3.1. Знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, про її призначення та найменування, про місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних, або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим особам, крім випадків, встановлених законом.

2.1.3.2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані.

2.1.3.3.  На доступ до своїх персональних даних.

2.1.3.4. Отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту (крім випадків, передбачених законом) відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст своїх персональних даних, що зберігаються.

2.1.3.5. Пред’являти власнику персональних даних вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних.

2.1.3.6. Пред’являти вмотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними.

2.1.3.7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи.

2.1.3.8.  Звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду.

2.1.3.9.  Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

2.1.4.  Додатково Оператор інформує суб’єкта персональних даних про наступне:

2.1.4.1. Склад та зміст зібраних персональних даних становлять: прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, адресу електронної пошти.

2.1.4.2. Метою збору персональних даних є оформлення замовлення на друк або дизайн, доставка готової поліграфічної продукції, надання-отримання консультацій та/або сервісу, відносини у сфері бухгалтерського обліку, зокрема податкові, адміністративно-правові, цивільно-правові відносини.

2.1.4.3. Особи, яким передаються персональні дані, не визначено.

2.1.5.    З усіма правами стосовно захисту персональних даних, що передбачені Законом України «Про захист персональних даних», можна ознайомитися на офіційному сайті Верховної Ради України (за посиланням zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17).

2.1.6.      Усі запити щодо обробки персональних даних необхідно направляти на адресу Оператора або телефонувати за номером: (048) 734 77 70

2.1.7.      Обробка персональних даних суб’єкта персональних даних без його згоди можлива у випадках, передбачених Законом України «Про захист персональних даних».

2.1.8.      З метою підвищення рівня захисту персональних даних суб’єкт персональних даних не може продовжувати роботу на сайті https://newmedia.ua та/або роботу з Оператором з метою оформлення замовлення на друк або дизайн, доставки готової поліграфічної продукції, надання-отримання консультацій та/або сервісу без надання добровільної та однозначної згоди, згідно з п. 2.1.2. 

2.1.9.      Оператор не перевіряє достовірність даних, вказаних суб’єктом персональних даних. Суб’єкт персональних даних несе відповідальність за достовірність вказаних ним персональних даних.

2.1.10.   Оператор не проводить актуалізацію даних, що містяться в базі персональних даних, власником якої є Оператор. Суб’єкт персональних даних самостійно повідомляє Оператора про зміни у своїх персональних даних, що містяться у базі персональних даних, з метою їх актуалізації.

2.1.11.   Джерелом персональних даних є інформація, добровільно та безпосередньо надана суб’єктом персональних даних Оператору.

2.1.12.   Місцезнаходження бази персональних даних «Клієнти»: сервери ФОП Артющенко.

  1. Інформація про Cookies-форми.

3.1.  Сайт збирає відомості, добровільно надані користувачами.

3.2.  Сайт також може зберегти інформацію про налаштування підключення (час, IP-адреси).

3.3. Відомості, отримані зі спеціальних форм, не передаються третім особам, якщо це не погоджено з користувачем.

3.4. Відомості, представлені у формі, можуть бути налаштуваннями потенційних клієнтів, внесених Оператором сайту до реєстру, який ведеться Генеральною інспекцією із захисту персональних даних.

3.5. Відомості, які містяться у формі, використовуються для певної мети, наприклад, для обробки запиту на обслуговування або зв’язку з клієнтами з питань продажу.

3.6.  Відомості, які містяться у формі, можуть бути надані суб’єктам, які реалізують певні технічні послуги. Це стосується надання інформації про власника зареєстрованого домену суб’єктам, які є операторами Інтернет-доменів (в першу чергу, науково-освітньої комп’ютерної мережі — НОКМ), здійснення послуги платежів або інших послуг, які сайт Оператора надає в цій галузі.

  1. Інформація про сookies-файли.

4.1.  Сайт використовує cookies-файли.

4.2.  Cookies-файли (так звані сookies) є комп’ютерними даними, це переважно текстові файли, які зберігаються в браузері Вашого пристрою та призначені для використання сторінками веб-служб. Зазвичай cookies містять ім’я сайту, з якого вони надходять, їх термін зберігання в браузері пристрою та унікальний номер.

4.3.  Оператор сайту поміщає cookies в браузер пристрою користувача і має прямий доступ до них.

4.4.  Cookies використовуються для наступних цілей:

4.4.1. Створення статистики, яка допомагає зрозуміти, як браузер користувача використовує веб-сторінку, з метою поліпшити її структуру та зміст.

4.4.2.  Підтримання сеансу з браузером користувача після входу до системи, завдяки цьому користувач уникає необхідності повторно вводити своє ім’я та пароль після завантаження сторінки.

4.4.3. Визначення профілю користувача для відображення рекламних матеріалів, які підбираються до цього профілю, зокрема, мережею Google.

4.5. Сайт використовує переважно два основних типи сookies: сеансові сookies та постійні (слідкуючі) сookies. Сеансові сookies — це тимчасові файли, що зберігаються в пам’яті комп’ютера користувача на час відвідування сайту, вони видаляються під час закриття браузера чи виключення комп’ютера. Постійні (слідкуючі) cookies зберігаються на пристрої користувача тривалий час, відповідно до зазначених в них параметрів або поки користувач сам їх не знищить.

4.6. Програмне забезпечення для перегляду веб-сайтів (браузер) зазвичай за замовчуванням дозволяє зберігати сookies на пристроях користувачів. Браузери дозволяють змінити ці налаштування, а також видалити сookies. Крім того, можна блокувати cookies автоматично. Інформацію про те, як це зробити, можна знайти в довідковому розділі або в налаштуваннях браузера.

4.7.  Обмеження щодо застосування сookies можуть вплинути на деякі функції, які доступні на сторінках веб-сайту.

4.8.  Рекламодавці та партнери, які співпрацюють з веб-сайтом Оператора, також можуть використовувати cookies, які збережені на пристроях користувачів сайту.

4.9.  Ми радимо вам ознайомитися з політикою захисту конфіденційних даних цих компаній, щоб бути в курсі, як cookies-файли використовуються у статистиці (політика конфіденційності Google Analytics).

4.10. Рекламні компанії, особливо Google, можуть використовувати маркери, щоб відобразити оголошення, які  підбираються для конкретного користувача веб-сайту. Вони можуть зберігати інформацію про навігацію користувача та час, який він провів на сторінці.

4.11. Щодо інформації про користувацькі переваги, зібраної рекламною компанією Google, то кожен користувач може переглянути та відредагувати її в cookies за допомогою наступного інструменту: https://www.google.com/ads/preferences/

  1. Журнали сервера.

5.1.  Заради отримання деякої інформації про поведінку користувачів потрібна реєстрація на сервері. Ці відомості використовуються тільки для  адміністрування сайту та забезпечення найбільш ефективного використання послуг хостингу.

5.2.  Переглянуті ресурси ідентифікуються за адресами URL. Крім того, можуть бути збережені такі відомості:

5.2.1.  Тимчасові інтервали між запитами.

5.2.2.  Час відправлення відповідного повідомлення з сервера.

5.2.3.  Найменування станції клієнта (ідентифікація здійснюється по протоколу HTTPS).

5.2.4.  Інформація про помилки, які сталися в ході реалізації протоколу HTTPS.

5.2.5.  URL-адреса раніше відвіданої сторінки (домен з посиланням), якщо сайт був введений через довідкове посилання.

5.2.6.  Інформація про браузер користувача.

5.2.7.  IP-адреса.

5.3.  Вищезазначені відомості не пов’язані з окремими особами, які переглядають сторінку.

5.4.  Ці відомості використовуються лише для адміністрування сервера.

  1. Надання відомостей.

6.1.  Відомості можуть бути надані третім особам тільки згідно з юридичними нормами.

6.2. Відомості, які дозволяють ідентифікувати конкретного користувача, стають доступними лише за згодою самого користувача.

6.3. Оператор може надати інформацію, зібрану веб-сайтом, на запит уповноважених органів, що заснований на законних підставах.

  1. Управління сookies-файлами: як дати або відкликати свою згоду на практиці?

7.1.  Якщо користувач не бажає отримувати сookies-файли, він може змінити налаштування браузера. Але варто зазначити, що відключення сookies, необхідних для процесів аутентифікації, безпеки та обслуговування, можуть перешкодити нормальній роботі веб-сторінки, а в деяких випадках зробити її недоступною.

7.2.  Для управління налаштуваннями сookies необхідно вибрати веб-браузер/пошукову систему з нижченаведеного переліку та діяти за інструкціями: